Historie statku

Zbožnov 16 - adresa v historických pramenech zachytitelná od dob vlády Marie Terezie. Totéž hospodářství, byť pod jiným číselným označením, má však výrazně starší historii. V 80. letech 17.století zde začal hospodařit Václav Czap a jeho potomci si hospodářství předávali z otce na syna bez přerušení až do kolektivizace v 50. letech minulého století. Dnes se staré rodinné hospodářství těší opět péči potomků rodiny Čápových nesoucích již příjmení Sodomkovi. Hlavní budova statku prošla rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2020 jsme na zbožnovskou náves vrátili stavení s malebnou podobou z konce 19. století. Na statku se vedle tradičního zemědělského zázemí se zastoupením různorodých hospodářských zvířat a 22 hektarů ekologicky obdělávané půdy nově nachází i penzion s hospodou a kavárnou.