Rok na statku

Rádi přivítáme všechny, kteří chtějí vnímat a prožít koloběh ročních období na statku, který po staletí vycházel ze soužití našich předků s přírodou.

Věřte mi, že je velmi zvláštní pocit hospodařit na polích, kde hospodařil Váš děda, praděda a praprapra...děda. Když jdu na pole nebo vedu zvířata na pastvu, tak si uvědomím, jak je to silné pouto, které je těžké popisovat a vlastně to ani nejde. Ale co jde, to je možnost přiblížit lidem a rodinám reálný život na statku. Chováme ovce, jehňata, kozy, kůzlata, prasata, telata, kuřata, slepice, husy, kachny, králíky a to už samo o sobě znamená, že se pořád něco děje. Na polích pěstujeme pro naše klienty i vlastní spotřebu brambory, česnek, cibuli a další zeleninu a samozřejmě obilí, zatím ječmen a pšenici. 

Selský rok má své logické uspořádání a posloupnost prací na polích nebo ve chlévě. Leden a únor jsou relativně klidné měsíce. Je to čas zabíjaček. Rodí se jehňata a kůzlata. Vše se pomalu chystá na jaro. Připravují se pastviny, kontroluje se nářadí. A když přijde jaro, začíná práce na polích. Setí a sázení, husy a kachny začnou sedět na vejcích, líhnou se káčata a housata, rodí se koťata.  Vše na statku i v přírodě roste a sílí. V létě posečeme louky, suší se sena, žne obilí. Blíží se podzim, čas sklizně všeho, co se naselo a nasázelo, česají se jablka a hrušky, sbírají ořechy. Podzim je období posvícení, kdy si můžeme dopřát pečenou husu nebo kachnu, je to opět čas zabíjaček. Rok sedláka končí hnojením (myslím ten původní význam tzn. hnojení hnojem), orbou a přípravou půdy na další rok. 

To co bych rád nabídl lidem a rodinám, které o to mají zájem, je prožít na dálku a občas i na blízko jeden celý rok na statku. Vnímat, co se kdy děje a proč. Být součástí tohoto koloběhu. Sledovat, jak se rodí jehňata, krmit je z láhve, když je potřeba, sázet brambory, svézt se na traktoru při polních pracích, zkusit  zapřáhnout a seřídit třeba pluh, sledovat jak vše roste, jak se protahuje den a pak zase krátí, sebrat brambory a pak si opéct špekáčky na ohni a brambory v popelu, sázet stromky v lese a vzrostlé stromy  kácet, prostě zkusit prožít se mnou jeden zemědělský rok. Je toho mnoho, co se dá na statku zažít.  Jestli máte chuť aktivně se zapojit, rád vás na statku přivítám a provedu, nebo můžete jen z dálky pozorovat, stačí  se občas podíváte na Zprávy hospodáře, kde  dění na statku popisuji.